Banner
  30/05 Mời bạn vào group
  08/06 Ra mắt landing
  13/06 Vote app 5 sao
  11/06 Loan Tin ra mắt
  15/06 Chính Thức ra mắt
  Game