[Sự Kiện] Lộ Trình Sự Kiện Ra Mắt Game

Chuỗi Sự Kiện Nhận Quà Miễn Phí

 

Các Sự Kiện Đua TOP Hấp Dẫn

+ Thần Thú Xuất Hiện

+ Linh Vũ Giáng Thế

+ Đua TOP Điểm Chiêu Mộ

+ Đua TOP Chiến Lực

+ Đua TOP Trang Bị

+ Đua TOP Tiêu

+ Đua TOP Nạp

+ Đua TOP Đồng Hành

 

Lộ Trình Nhận 800 Lệnh Chiêu Mộ Cao Miễn Phí

+ Tham gia Nhiệm Vụ Chính Tuyến nhận 400 Lệnh Chiêu Mộ Cao

+ Tham gia Leo Tháp nhận 400 Lệnh Chiêu Mộ Cao

Game