Thể lệ Landing Báo danh tỉ thí - Nhận ngàn quà xịn

BÁO DANH TỈ THÍ - NHẬN NGÀN QUÀ TẶNG

Landing Báo danh  đã chính thức "lên sàn" với hàng ngàn phần quà hấp dẫn, các Đầu Nấm tham gia nhận quà với Đậu Đậu nha.

1. Thời gian sự kiện:

10h00 ngày 08/06 đến 10h00 ngày 16/06

 

2. Đối tượng tham gia:

- Tất cả công dân là người Việt Nam trên 18 tuổi, sinh sống hoặc làm việc tại Việt Nam và nước ngoài

 

3. Hướng dẫn cách chơi:

- Đầu nấm đăng nhập tài khoản và sđt ( hoặc email) để gửi thông tin báo danh của Đại náo Ô Long Viện

- Các đầu nấm sẽ nhận quà tương ứng với mốc đạt được (5.000 - 10.000 - 50.000 - 100.000 - 200.000 người báo danh)  . 

- Kết thúc landing, sẽ gửi quà ở mức báo danh cao nhất đến các đầu nấm đã báo danh            

 

4. Phần thưởng:

I. Mốc Báo Danh: 

Mốc 1 (5.000):  Lệnh Chiêu Mộ Cao *3 + Hoàn Đan*20 + Tướng hồn*2000

Mốc 2 (10.000): Lệnh Chiêu Mộ Cao *5 + Hoàn Đan*30 + Tướng hồn*3000

Mốc 3 (50.000): Lệnh Chiêu Mộ Cao *8 + Hoàn Đan*50 + Tướng hồn*5000

Mốc 4 (100.000): Lệnh Chiêu Mộ Cao *10 + Hoàn Đan*80 + Tướng hồn*8000

Mốc 5 (200.000): Mảnh SSR *50 + Lệnh Chiêu Mộ Cao *10 + Hoàn Đan*100 + Tướng hồn*10000

Game