[Hoạt Động] Hệ Thống BOSS

 

Thí Luyện của Đầu Nấm - Tiểu Ngư Nhi

+ Phụ bản gồm 10 ải, mỗi ải sẽ có 1 điều kiện về tướng ra trận khác nhau. Cần đáp ứng điều kiện mới có thể tham chiến

+ Vượt ải nhận thưởng Phong phú gồm nhiều Tướng Hồn, KNB, Bạc và Đồng Hành Mạnh

 

Hung Thú Tấn Công

+ Hoạt động gồm 2 BOSS khủng: Bát Kỳ Xà và Chúa Tể Bóng Tối

+ Hoạt động mở tuần hoàn hàng ngày, Bát Kỳ Xà xuất hiện vào 12h, Chúa Tể Bóng Tối xuất hiện vào 19:30

+ Sự Kiện mang lại rất nhiều lợi ích, đặc biệt cơ hội sở Hữu các Đồng Hành Hiếm, Linh Thú Giới Hạn, Mảnh SSR nhiều hệ

 

Thủ Lĩnh: Ma Vương Gian Ác

+ 19h mỗi thứ 2,4,6 mở báo danh

+ 20h chính thức khiêu chiến

+ 21h kết thúc hoạt động

+ Tích lũy sát thương đạt mốc càng nhiều thưởng càng lớn

+ Kết thúc hoạt động dựa vào xếp hạng sát thương để phát thưởng

+ 21h sẽ mở đấu giá theo bang. TOP 6 thành viên bang của sv sẽ được tham gia đấu giá

 

Thủ Lĩnh: Yêu Vương Hung Bạo

+ 19h mỗi thứ 3,5,7 mở báo danh

+ 20h chính thức khiêu chiến

+ 21h kết thúc hoạt động

+ Tích lũy sát thương đạt mốc càng nhiều thưởng càng lớn

+ Kết thúc hoạt động dựa vào xếp hạng sát thương để phát thưởng

+ 21h sẽ mở đấu giá theo bang. TOP 6 thành viên bang của sv sẽ được tham gia đấu giá

 

Boss Bang

+ Sử dụng xà bông để triệu hồi Boss Bang

+ Sau khi triệu hồi, tham gia khiêu chiến để tích lũy sát thương lên Boss

+ Mỗi ngày có 3 lượt khiêu chiến và có thể mua thêm theo cấp độ VIP

+ Tham gia hoạt động nhận nhiều cống hiến cá nhân và bạc

+ Có thể sử dụng KNB để cổ vũ Bang tăng sát thương lên Boss

 

Boss Sự Kiện Ngày Vàng

+ Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ xuất hiện khu thí luyện Boss theo chủ đề

+ Mỗi ngày sẽ có 4 lượt khiêu chiến

+ Khiêu chiến thành công sẽ nhận nhiều thưởng hấp dẫn theo từng chủ đề sự kiện

 

 

Game