[Hoạt Động] Hệ Thống Vùng Chiến

Vùng Chiến là một map chung rộng lớn, nơi tất cả Đầu Nấm tham gia tương tác với nhau

- LV25 mở hệ thống Vùng Chiến

- Người chơi cùng server tới 1 map lớn để tham dự

- Kiến trúc map: phân bổ 7 kiến trúc: Linh Khoáng-Siêu, Thiên Địa Nhân Âm Dương-Bí Cảnh 5 hệ và khu chung

 + Linh Khoáng/Bí Cảnh 5 hệ: Là khu sản sinh Linh Thạch sử dụng để cường hóa Thánh Vật

 + Khu Chung: Trong map lớn bị thổi bay kiến trúc sẽ vào khu chung, tại khu chung lợi ích tìm kiếm giảm và không thể công kiến trúc của người chơi khác

- Bói: Mỗi ngày bói kích hoạt 5 lần sự kiện ngẫu nhiên

 + Quái ngẫu nhiên: Ngẫu nhiên làm mới 1 quái tự do Tím cạnh kiến trúc của người chơi

 + Rương ngẫu nhiên: Mở 1 rương quà ngẫu nhiên

 + Đoạt tài nguyên: Ngẫu nhiên ghép kiến trúc 1 người chơi trong map, đánh bại để cướp tài nguyên kiến trúc đó

 + Trộm tài nguyên: Ngẫu nhiên ghép kiến trúc 1 người chơi trong map, trộm 1 lượng tài nguyên nhất định mà đối phương không hề hay biết

- PVP Giang Hồ: Trong Vùng Chiến, được công kiến trúc bất kỳ trừ kiến trúc của thành viên Bang, cướp tài nguyên của kiến trúc, thổi bay kiến trúc đó. Kiến trúc bị thổi bay sẽ gián đoạn tìm kiếm lợi ích của người chơi sở hữu

- Thành Viên Bang có thể hỗ trợ thủ kiến trúc, tránh bị thành viên Bang khác phá hoại

- Yêu Vương Hung Bạo sẽ xuất hiện vào tối thứ 3,5,7. 19 giờ sẽ tiến hành hoạt động. Càng nhiều người tham chiến, vật đấu giá càng nhiều. Hoạt động sẽ diễn ra theo hình thức Bang phái

 

 

Game