[Tính Năng] Hệ Thống Cánh

Cánh được chia làm 5 hệ: Thiên, Địa, Nhân, Âm, Dương tương ứng với hệ Đồng Hành và có thể nâng cấp cánh thông qua 3 tính năng: Cường Hóa, Tạo Lại, Nâng Sao

 

Cường Hóa

+ Tiêu Đá Cường Hóa để nâng cấp Cánh

+ Cánh được chia theo cường độ thuộc tính thành các loại: Hoàn Mỹ, Hiếm, Tinh Xảo, Ưu Tú

+ Chỉ số Trưởng Thành Cánh ảnh hưởng tới mức tăng mỗi cấp trưởng thành thuộc tính cường hóa Cánh

+ Cánh sau khi cường hóa có thể chuyển dịch cấp cường hóa sang 1 cánh khác

 

Tạo Lại

+ Tạo lại Cánh tiêu hao Cánh dư thừa để làm mới kỹ năng Cánh hiện tại

+ 1 lần tạo lại tiêu hao 3 Cánh cấp sao bất kỳ

+ 10 lần tạo lại chắc chắn tạo ra 1 kỹ năng Hiếm

 

Nâng Sao

+ Sử Dụng Huyền Vũ, Đá Sáng Tạo và Thánh Vũ để Nâng Sao Cánh

+ Nâng Sao Cánh sẽ tăng phẩm chất bản thân, giá trị Trưởng Thành, thuộc tính và mở khóa kỹ năng mới

+ Khi nâng cánh lệ 5 sao sẽ mở khóa ngoại hình mới

Game