[Tính Năng] Hệ Thống Linh Thú

- Hệ Thống Linh Thú gồm các tính năng: Luyện Linh Thú, Nâng Sao Linh Thú, Kỹ Năng Linh Thú và Biến Đổi Linh Thú

- Để sở hữu được Linh Thú cần sở hữu đủ số Mảnh Linh Thú yêu cầu và ghép để triệu hồi Linh Thú tương ứng

 

Luyện Linh Thú

+ Tính năng để nâng Cấp Linh Thú

+ Linh thú có cấp tối đa 120

+ Sử dụng Đan Linh Thú hoặc Mảnh Linh Thú (cùng hoặc khác loại) để nâng Cấp Linh Thú

+ Cấp Linh Thú càng cao thuộc tính càng cao

 

Nâng Sao Linh Thú

+ Sử dụng Đan Nâng Sao Linh Thú và Mảnh Linh Thú để nâng cấp Sao Linh Thú

+ Khi mở khóa sao cấp cao của linh thú sẽ mở khóa hiệu ứng phụ kỹ năng Nộ Linh Thú và tăng cho linh thú nhiều chỉ số cơ bản

+ Nâng Sao Linh Thú sẽ mở khóa thêm Kỹ Năng Bị Động của Linh Thú

 

Kỹ Năng Linh Thú

+ Mỗi Linh Thú khi vừa Mở Khóa sẽ sở hữu 1 Kỹ Năng Chủ Động và 4 Kỹ Năng Bị Động. Cần Nâng Sao Linh Thú để mở khóa Kỹ Năng Bị Động thứ 5

+ Linh Thú sẽ có 100 điểm kỹ năng chia đều cho 5 kỹ năng bị động

+ Kỹ Năng Linh Thú có 4 phẩm chất: Lục - Lam - Tím - Cam

+ Khi học Kỹ Năng từ điểm Kỹ Năng, Linh Thú sẽ nhận random 1 trong 10 kỹ năng và random 1 trong 4 phẩm chất kỹ năng. Phẩm Chất và Loại Kỹ Năng của Linh thú có thể đổi lại thông qua tính năng Lĩnh Ngộ Kỹ Năng

+ Để Lĩnh Ngộ Kỹ Năng cần sở Hữu Sách Kỹ Năng. Sách Kỹ Năng có thể kiếm tại Đấu Giá hoặc Sự Kiện Linh Thú

+ Có thể sử dụng 50 KNB để Cài Lại toàn bộ kỹ năng. Khi cài lại sẽ được hoàn trả 100% Điểm Kỹ Năng

 

Biến Đổi

+ Chỉ Linh Thú Cao Cấp mới có thể Biến Đổi

+ Biến Đổi là tính năng nâng cấp ngoại hình của Linh Thú

+ Sử dụng Mảnh Ngoại Quan Linh Thú để Biến Đổi Linh Thú tương ứng

+ Mảnh Ngoại Quan Linh Thú kiếm thông qua các sự kiện đặc biệt

 

Game