[Tính Năng] Hệ Thống Nâng Cấp Đồng Hành

Đồng Hành có thể Nâng Cấp thông qua các tính năng: Luyện Cấp, Nâng Sao, Đá Thần, Chân Khí, Trang Bị, Thánh Vật, Tâm Pháp (Võ Công), Vũ Khí Riêng, Thần Vũ, Trận Pháp

 

Luyện Cấp

+ Sử dụng Tướng Hồn để Nâng Cấp Đồng Hành. Cứ 20 cấp cần đột phá Cấp Đồng Hành 1 lần, Đột Phá Cấp Đồng Hành tiêu hao Bạc và Hoàn Đan/Đại Hoàn Đan

+ Nâng sao Đồng Hành để mở khóa thêm Cấp Đồng Hành

+ Nâng Cấp Đồng Hành sẽ tăng chỉ số cơ bản của Đồng Hành

 

Nâng Sao

+ Có 3 bậc sao Đồng Hành: Sao Vàng, Sao Đỏ, Sao Hồng. Mỗi bậc sao có 5 sao, đạt 5 sao bậc trước sẽ được đột phá 1 sao bậc sau

+ Nâng Sao Đồng Hành tiêu hao Hoàn Đan và Mảnh Đồng Hành

+ Nâng Sao Đồng Hành có thể kích hoạt Quần Anh Phổ của Đồng Hành. Quần Anh Phổ có thể kích hoạt nhiều lần trong quá trình Nâng Sao Đồng Hành

+ Nâng Sao Đồng Hành sẽ kích hoạt Kỹ Năng Sao của Đồng Hành đó và tăng mạnh các chỉ số cơ bản

+ Khi đạt 5 sao 5 bậc có thể tiến hành Chuyển Sinh Đồng Hành. 1 số Đồng Hành cao cấp sau khi chuyển sinh 2 sẽ tiến hóa lên ngoại hình mới

 

Đá Thần

+ Mỗi Đồng Hành sở hữu hệ thống Đá Thần riêng

+ Đá Thần gồm 5 loại: Công, Thủ, HP, Sát Thương và Giảm Sát Thương nâng cấp độc lập nhau

+ Sử dụng Nâng Sao Đá Thần để nâng cấp Sao Đá Thần

+ Khi 5 Đá Thần cùng nâng cấp đến mốc sao chỉ định sẽ kích hoạt cộng hưởng

+ Nâng Sao Đồng Hành có tỷ lệ thành công, sao càng cao tỷ lệ thành công càng thấp. Khi Nâng Sao Thất Bị sẽ bị giảm sao nhưng thuộc tính vẫn giữ lại ở mức sao kỷ lục

+ Nâng Sao sẽ tăng mạnh thuộc tính cơ bản của Đồng Hành

 

Chân Khí

+ Mỗi Đồng Hành sở hữu hệ thống Chân Khí riêng

+ Sử dụng Nguyên Đan, Bạc và Mảnh Trúc Mộc để nâng cấp Chân Khí

+ Chân Khí sẽ tăng mạnh chỉ số Hút ST và %Hút cho Đồng Hành

 

Trang Bị

+ 1 đội hình có 7 ô Đồng Hành, mỗi ô Đồng Hành có thế lắp 4 trang bị bao gồm: Mũ, Vũ Khí, Đồ Thủ và Giày

+ Bộ Trang Bị có 1 hệ thống nâng cấp riêng gồm nhiều tính năng nhỏ và là tính năng quan trọng nâng cao chỉ số toàn diện cho Đồng Hành

 

Thánh Vật

+ Thánh Vật chia ra làm 2 tính năng nhỏ: :Luyện Thánh Vật và Nâng Sao Thánh Vật - Luyện Thánh Vật

+ Thánh Vật gồm 5 loại tương ứng với 5 hệ: Thiên, Địa, Nhân, Âm, Dương

+ Đồng Hành thuộc hệ nào sẽ tự động sử dụng tương ứng Thánh Vật của hệ đó khi xuất trận

+ Thánh Vật cần nâng cấp lên lv6 để kích hoạt Hiệu Quả Buff Hệ mở khóa kỹ năng đặc biệt

+ Thánh Vật sẽ tăng mạnh các chỉ số của Đồng Hành gồm: Công Toàn Thể, Thủ Toàn Thể, HP Toàn Thể

+ Sử Dụng Linh Thạch để nâng cấp Tính Năng, cường hóa Thánh Vật 10 lần có thể tăng 1 cấp Thánh Vật

 

Nâng Sao Thánh Vật

+ Nâng Sao Thánh Vật cần Đá Thánh Vật

+ Mỗi lần nâng sao Thánh Vật đều có tỷ lệ thành công, tăng số nhóm Đá Thánh Vật để tăng tỷ lệ thành công

+ Nâng sao thất bị sẽ giảm 1 cấp sao Thánh Vật nhưng thuộc tính vẫn giữ nguyên

+ Nâng sao thánh vật tăng buff thuộc tính và chiến lực Đồng Hành toàn đội

+ Cấp sao Thánh Vật đạt mốc yêu cầu sẽ kích hoạt thuộc tính toàn phe

 

Vũ Khí Riêng

+ Với 1 số Đồng Hành Cao Cấp sẽ sở hữu hệ thống vũ khí riêng

+ Mỗi Đồng Hành có 1 vũ khí riêng và không thể dùng chung với Đồng Hành khác đồng thời có thể nâng cấp để mở khóa hiệu ứng đặc biệt

+ Sử dụng Sinh Thiết và Vũ Khí Riêng để nâng cấp Vũ Khí Riêng

 

Trận Pháp

+ Có 5 loại Trận Pháp: Ung Kim Trận, Thanh Mộc Trận, Hắc Thủy Trận, Chu Hỏa Trận, Giả Thổ Trận

+ Trận Pháp chỉ cần kích hoạt 1 lần có thể sử dụng vĩnh viễn

+ Mỗi Trận Pháp tương ứng với 1 vị trí cố định trong đội hình, trong 1 thời điểm chỉ được phép kích hoạt 1 loại Trận Pháp

+ Có thể sử dụng Mảnh Trận Pháp để nâng Cấp Trận Pháp và Trận Pháp Bách Giải Đồ để đột phá Trận Pháp

 

Game