[Tính Năng] Hệ Thống Trang Bị

 

- 1 đội hình có 7 ô Đồng Hành, mỗi ô Đồng Hành có thế lắp 4 trang bị bao gồm: Mũ, Vũ Khí, Đồ Thủ và Giày

- 1 trang bị được chia ra thành 5 phẩm chất: Lục, Lam, Tím, Cam, Thần (Đỏ)

- Có thể ghép các mảnh trang bị để nhận 1 trang bị hoàn chỉnh

- Ngoài thuộc tính cơ bản, trang bị còn sở hữu thuộc tính bộ đồ. Khi trang bị 2 hoặc 4 trang bị cùng bộ sẽ kích hoạt thuộc tính bộ đồ

- Có thể nâng cấp trang bị thông qua: Cường Hóa, Nâng Sao và Kích Hoạt Đồ Thần

 

Cường Hóa

+ Trang bị cùng vị trí sẽ dùng chung cấp cường hóa, đổi trang bị sẽ kế thừa cấp cường hóa

+ Sử dụng bạc để cường hóa trang bị

 

Nâng Sao

+ Sử dụng Tinh Thạch Trang Bị để Nâng Sao Trang Bị

+ Nâng Sao có tỷ lệ thành công

 

Kích Hoạt Đồ Thần

+ Trang Bị Cam được kích hoạt hiệu ứng Trang Bị Thần

+ Có 4 loại đá Ám Khí tương ứng với 4 loại trang bị để kích hoạt Trang Bị Thần

+ Sau khi kích hoạt 4 trang bị cùng 1 bộ lên Thần sẽ kích hoạt thuộc tính bộ

+ Bộ thần có tổng 6 bậc, cần kích hoạt bậc 1 để mở khóa bậc 2, ...

 

Game