[Tính Năng] Hệ Thống VIP

- VIP là hệ thống thể hiện đẳng cấp của Đầu Nấm trong Ô Long Viện. Đầu Nấm sở hữu cấp VIP càng cao đẳng cấp càng lớn. Hãy cùng Đậu Đậu tìm hiểu qua về hệ thống VIP nhé!

- VIP gồm có 18 cấp, Đầu Nấm cần nạp tiên ngọc để nhận được điểm VIP, khi tổng điểm VIP đạt mốc yêu cầu cấp VIP sẽ tự động tăng

- Khi trở thành VIP, Đầu Nấm sẽ nhận được các đặc quyền hấp dẫn như:

 + Mua gói quà Hiếm với giá KNB siêu rẻ

 + Nhận khung avatar, danh hiệu độc quyền

 + Tăng thưởng auto tích lũy

 + Tăng số lượt giới hạn đi phụ bản

 

 + Mở tự động chiến đấu và mở thêm giới hạn vị trí 1 số hoạt động đặc biệt như: Hung Thú Tấn Công, Cầu Thần Đài

 

Game